06 abril, 2015

TEMA 12 AS CIDADES

TEMA 12: AS CIDADES


Tema subliñado
Resumo do tema
Tarefas para realizar
Tarefas resoltas

Test das cidades
O fenómeno urbanoA continuación hai un exercicio que che axudará a comprender a estrutura da cidade. Pica na imaxe


Nos barrios hai diferenciación entre barrios burgueses e barrios obreiros, diferenciándose no tipo de edificación. Averigua, no seguinte exercicio, quen vive aí?


 Barrios das cidades

Coñece a orixe da cidade de Ourense
                                    


Nos nosos días a poboación urbana está medrando de forma acelerada, e xa supera a porcentaxe da poboación rural. Este crecemento é especialmente significativo nos países subdesenvolvidos de Asia, Africa e América Latina. Existen tamén grandes contrastes entre as cidades dos países ricos e as dos países pobres. Nos ricos o modelo de vivenda é luxoso e destacan os rañaceos na city da cidades. Nos países pobres medran os barrios marxinais denominados: chabolas, slum, favelas, bidonvilles, ranchitos, villas-miseria.
I