12 abril, 2015

HISTORIA DA ARTE 2º DE BACHARELATO

GUIÓNS PARA COMENTARIO DE OBRAS
Guións de comentario de obras de arte

UNIDADE I: ARTE GREGA
Contexto da arte grega
O Partenón
Frontóns do Partenón
Templo de Atenea Niké
O Erecteion
Teatro de Epidauro
Kuros de Anavyssos
Discóbolo de Mirón
Auriga de Delfos
Doríforo de Policleto
Metopa do Partenón
O Apoxiomeno de Lisipo
Hermes e Dionisio
A Vitoria de Samotracia
Venus de Milo
Venus de Cnido
Ménade de Skopas
Síntese do tema

UNIDADE II: ARTE ROMANA
Contexto da arte romana
O Panteón de Agripa
O Coliseo Romano
Arco de Triunfo de Tito
O Teatro de Mérida
O Acueduto de Segovia
Basílica de Majencio e Constantino
Maison Carré
Ponte de Alcántara
Columna de Traxano
Augusto de Prima Porta
Estatua ecuestre de Marco Aurelio
Relevos de Arco de Tito
Síntese

UNIDADE III: ARTE BIZANTINA
Contexto da arte bizantina
Santa Sofía de Constantinopla
Mosaico de Teodora
A Deesis

UNIDADE IV: ARTE PRERROMÁNICA
VISIGODA
Santa Comba de Bande
San Pedro de la Nave

MOZÁRABE
San Miguel de Celanova
San Miguel de la Escalada

ASTURIANA
Santa María del Naranco

UNIDADE V: ARTE ROMÁNICA

San Martín de Frómista
San Vicente de Cardona
Catedral de Santiago
Tímpano de Santa Fé de Conques
Dúbida de Santo Tomás no Mosteiro de Silos
Derradeira Cea do claustro de San Juan de la Peña
Portada das Praterías
Pórtico da Gloria

UNIDADE VI: ARTE GÓTICA
Catedral de Reims
Interior do Mosteiro de Oseira
Pórtico Real da Catedral de Chartres
Anunciación e Visitación da Catedral de Reims
O bico de Xudas de Giotto
Pranto pola morte de Cristo de Giotto
Matrimonio Arnolfini de Van Eyck
A Virxe do Canciller Rolin de Van Eyck

UNIDADE VII: ARTE RENACENTISTA
Contexto da arte renacentista
Cúpula de Santa María del Fiore de Brunelleschi
Basílica de San Lorenzo de Brunelleschi
Palacio Pitti de Brunelleschi
San Pietro in Montolio de Bramante
Cúpula do Vaticano de Miguel Anxo
O Escorial
David de Donatello
Condotiero Gattamelata
A Piedade de Miguel Anxo
David de Miguel Anxo
A Piedade Rondanini de Miguel Anxo
As Tumbas dos Medicis
O Tributo
A Gioconda
A Virxe das Rochas
A Escola de Atenas
A Virxe do Xilgaro
A Capela Sixtina
O Amor Sacro e o Amor Profano
Retrato ecuestre de Carlos V na batalla de Mülbherg
O enterro do Conde Orgaz
O martirio de San Mauricio
A Adoración dos pastores

UNIDADE VIII: ARTE BARROCA
A fachada do Vaticano
A Praza do Vaticano de Bernini
Baldaquino de Bernini
A fachada do Obradoiro da catedral de Santiago
A torre do Reloxio de Santiago de Compostela
Convento de Santa Clara de Santiago de Compostela
Apolo e Dafne
Éxtase de Santa Teresa
Cristo xacente
O enterro de Cristo
A vocación de San Mateo
O augador de Sevilla
A fragua de Vulcano
A rendición de Breda (cadro das Lanzas)
As Meninas
O bufón de Pablos


UNIDADE IX: FRANCISCO DE GOYA
O oleiro de Valencia
A familia de Carlos IV
A maxa vestida e a maxa espida
A carga dos mamelucos
Os fusilamentos do tres de maio
Aquelarre

UNIDADE X: O IMPRESIONISMO E POSTIMPRESIONISMO
O almorzo campestre
Impresión sol nacente
A catedral de Rouen
A natureza morta con tarteira
Habitación en Arlés
Despois do sermón


UNIDADE XI: AS VANGARDAS
O berro
A raia verde
Pintura con tres manchas
A fonte
A persistencia da memoria
Táboa I
Composición nº 1
Marrón con ocre
Lata da sopa de Campbell´s
Marilyn Monroe
Nu con pirámide

UNIDADE XII: PABLO PICASSO
A vida
As señoritas de Avignon
Moza con mandolina
Mulleres na fonte
Pablo vestido de arlequín
Os tres músicos
Guernica
As meninas


UNIDADE XIII: ARQUITECTURA DO XX
Fábrica de Coca Cola
A casa da fervenza
Vila Saboya
Notre Dame de Ronchamp

VOCABULARIO
Vocabulario