18 septiembre, 2012

Lonxitude e Latitude

TEMA 0: A LONXITUDE E A LATITUDEExercicios de localización


Realizade en grupo os seguintes exercicios de localización sobre o mapa que se vos entrega