01 mayo, 2011

Claudio Ptolomeo


Naceu en Tolemaia (90-168 d. E.). Foi astrónomo e matemático tamén realizou un traballo xeográfico, Hyphegesis Geographike. Este traballo forma parte da tradición da xeografía matemática e da cartografía permitindo mapear a Terra con base na latitude e lonxitude dos lugares. Tamén se realizaron cálculos sobre o tamaño da Terra.