02 abril, 2015

TEMA 9:SÉCULO XVII. ABSOLUTISMO E BARROCO


TEMA 9: SÉCULO XVII. ABSOLUTISMO E BARROCO                                 

Despois de visualizar observa a seguinte imaxe e contesta ás cuestións que se plantean.


Realiza unha redacción seguindo o mapa conceptual que se expón e amplía un pouco a información.
A arte barroca servía aos monarcas absolutistas para demostrar o seu poder e tamén servía á Igrexa de Roma para demostrar o seu poder fronte ao protestantismo. Observa o seguinte video e logo extrae un listado de características deste movemento.
Finalmente quixera que ao observar as tres imaxes de a continuación poidas indicar as diferenzas do sistema de goberno entre as diferentes épocas: