11 mayo, 2014

TEMA 11 A CIVILIZACIÓN GREGA

TEMA 11: A CIVILIZACIÓN GREGA


Tema subliñado
Resumo tema
Tarefas resoltas

Pica no seguinte enlace e accedes ao mapa mental do tema, verás que apartados ten e como se estrutura.Pica na imaxe e accedes á liña do tempoVisualiza os seguintes vídeos, seguro que comprenderás mellor como era a civilización grega:


A arte grega segue a ser unha referencia na actualidade. Pica en cada imaxe e resolve os exercicios:


 Escultura grega Arquitectura grega