12 enero, 2013

Lista de países do mundo coas súas capitais

No seguinte enlace accédese ao documento onde figura a lista de países coas súas capitais por continentes.