22 octubre, 2009

Zonas termais de Ourense


Na imaxe, que a continuación se mostra, pódese ver o por que do fenómeno termal en Ourense. Como pode apreciarse as augas fíltranse e chegada a unha zona baixa quéntanse. Estas ao atopar unha fisura tenden a ascender á superficie. ´Paréceme moi interesante, pois moitos alumnos adoitan a preguntar por que se producen esas augas termais. Este bosquexo permite comprendelo mellor.

Esta información foi extraída da revista Ourense Siglo XXI que edita a Deputación, nº15, ano 3.