06 enero, 2014

TEMA 4 ATMOSFERA, CLIMAS E BIOSFERA


TEMA 4: ATMOSFERA, CLIMAS E BIOSFERA


                            

O alumnado de 1º ESO debe realizar as seguintes actividades sobre os climas. Para iso deben acceder aos seguintes enlaces:


INDICA DE QUE CLIMA É A IMAXE E O CLIMOGRAMA


A vexetación vai ligada ao clima. No seguinte exercicio podes ir situando os diferentes tipos de vexetación que se dan na Terra:A continuación preséntase unha actividade para que repasedes o tema.  Hai que cliquear no seguinte enlace e accédese a el.


ATMOSFERA, CLIMA E BIOSFERA

No seguinte enlace podedes acceder a unha aplicación para realizar mapas do tempo:

O MAPA DO TEMPOO seguinte vídeo fai un resumo do que se deu no tema. Unha vez visualizado trata de resumilo: