08 febrero, 2015

TEMA 3 A SOCIEDADE FEUDAL


TEMA 3: A SOCIEDADE FEUDALResumo do tema                                          


No seguinte mapa mental obsérvase a estrutura do tema:No seguinte enlace podedes acceder a máis información sobre a sociedade na Idade Media. 

A sociedade e economía medieval organizábase en feudos que eran territorios controlados por nobres que exercían un poder cuasi real sobre eles: administraban xustiza, impuñan impostos, controlaban aos seus campesiños... No seguinte enlace podes averiguar as partes dun feudo:

O castelo era o elemento máis representativo do feudo. Nel residía o Señor ou Nobre. Era unha construción robusta e defensiva xa que a etapa medieval era de moita inseguridade social e política. Isto facía que o nobre quixera protexerse e manifestar o seu dominio sobre o feudo. No seguinte enlace podes coñecer as partes do castelo medieval:
Formando parte deste mundo rural feudal estaban os mosteiros, lugares do clero secular ou tamén chamados monxes. Os mosteiros tamén eran pusuidores de feudos. Realiza a seguinte actividade para aprender como se organizaban:No seguinte enlace podedes xogar a facer unha igrexa románica.