13 diciembre, 2014

TEMA 6: OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN


TEMA 6: Os servizos, a comunicación e a innovación


Actividades resoltas
Presentación do temaA obsolescencia programada
A obsolescencia programada é un fenómeno que comeza a ser frecuente na fabricación da produtos. Este consiste na fabricación dun determinado artículo pero que leve consigo a durabilidade, isto é, que esté programado para que se deteriore pasado un determinado tempo. A finalidade non é outra que a de ter que mercar un novo, deste xeito, as industrias non paran de fabricar. Observa o seguinte vídeo: