06 abril, 2014

TEMA 8: MESOPOTAMIA


Visualiza o mapa conceptual do tema e trata de interpretaloAgora realiza os seguinte exercicios