26 septiembre, 2013

TEMA 3: A ORIXEN DA INDUSTRIALIZACIÓN

TEMA 3: A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN E AS SÚAS TRANSFORMACIÓNSComenta o seguinte video sobre a explotación laboral

O traballo feminino e infantil nas fábricas
Non sería posible o avance tecnolóxico sen os inventores e os seus inventos. Observa a imaxe para coñecer os inventos desta épocaVídeos elaborados polo alumnado

A orixe da industrialización
Orixe da industrialización
A industrialización
A revolución
A revolución industrial